Pırlanta Berraklığı

Önemli Noktalar

  • * Berraklık,  hemen hemen bütün pırlantalarda bulunan küçük izlerin sayısı ve büyüklüğünün ölçüsüdür.
  • * Bu izlerin birçoğu mikroskobiktir ve pırlantanın güzelliğini gözle görülebilir bir şekilde etkilemez.

       Pırlantanın berraklığı 4C içinde anlaşılması en kolay olanıdır ve birçok uzmana göre pırlantanın görünümü üzerinde en az etkiye sahiptir. Berraklık istisnai pırlantaların haricinde bütün pırlantalarda görülen küçük doğal izlerdir. Gemologlar bu izleri birçok farklı teknik isim ile adlandırmaktadırlar. En az  sayıda,  en küçük ve en az görülebilir  kısımlardaki izlere  sahip olan pırlantalar en yüksek berraklık derecesine sahip olurlar. Bu kusurlar mikroskobik olduklarından dolayı, genelde bir pırlantanın güzelliğini,  gözle görülebilir bir şekilde etkilemezler.

 

Pırlanta Berraklıkları

FL, IF

    Kusursuz, İçi Kusursuz: Kesinlikle iç ve dış kusur içermez.

    İçi Kusursuz : İçi Kusursuz, çok çok nadir izler vardır.

VVS1, VVS2

    Çok Çok Nadir İzli; Ancak 10x büyüteç altında görülen izlere sahiptir. Mükemmel kalite bir pırlantadır.

VS1, VS2

    Çok Nadir İzli : Çıplak gözle görülmeyen izlere sahiptir. VVS1, VVS2 berraklık derecelerine göre daha az pahalıdır.

SI1, SI2

    Nadir İzli : İzler 10x büyüteç altında ve çıplak gözle nadiren gözükebilir. İyi derece bir berrak derecedir.

I1

    Nadir İzli : İzler 10x büyüteç altında ve çıplak gözle nadiren gözükebilir. İyi derece bir berrak derecedir.

I2, I3     Çıplak gözle görülebilir izlere sahiptir.


Size uygun berraklık derecesini nasıl belirlemelisiniz?   

  • Gözle görülebilen bir kusuru olmayan bir pırlanta seçebilirsiniz. Bu pırlantalar; çok nadir bulunan  kusursuz (FL) veya içi kusursuz (IF) berraklık derecesindeki pırlantalardan çok daha az pahalıdırlar.
  • Genellikle, çıplak gözle görülemeyen nadir izlere sahip VS olarak derecelendirilen pırlantalardaki izler  çıplak gözle görülmediğinden uygun bir berraklık  derecesine  sahip olurlar.